عکس گیگ | آپلود عکس رایگاناین عکس کاتار ا که با زوکو  بحص می کنه   

عکس گیگ | آپلود عکس رایگانتاريخ : سه شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۲ | 19:34 | نویسنده : امیر حسین |
 آپلود عکسآپلود عکس


آپلود عکسآپلود عکس


آپلود عکس
آپلود عکسآپلود عکسآپلود عکس


آپلود عکس
آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس
تاريخ : شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ | 14:9 | نویسنده : امیر حسین |

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکستاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ | 23:19 | نویسنده : امیر حسین |
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ | 23:6 | نویسنده : امیر حسین |
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ | 18:49 | نویسنده : امیر حسین |
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ | 17:3 | نویسنده : امیر حسین |
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس اول انگ سن . 12ساله البته 100 سال توی یخ بوده ا ست رنگ مو .موهایش قهوای البته بشتر کچله رنگ چشم ها .قهوای سوخته اخلاق .شوخ طبع باهوش قدرت درک بالا مهربون با نمک خانواده دوست وفادار و راستگو عنصر . باد ولی اواتار است رنگ پوست .گندمی

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ | 17:3 | نویسنده : امیر حسین |
آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ | 16:32 | نویسنده : امیر حسین |
قسمت اول سال ها پیش 4 قوم ابارت از1 باد 2 آب 3 خاک اتش باهم چهار قبیله ی دوست بودند ولی کشور4 اتش دوست داشت قدرتمند تر از کشور های دیگه باشه به خاطر همین جنگ رو شروع کرد وچون قدرتش از کشور های دیگه بیشتر بود کشور های دگه نمی تونستن جلوی کشور آتش رو بگیرند ولی فقط یک نفر می تونست کشور آتش را شکست دهد اونم اواتاربود که به تمام چهار عنصر یعنی آب* باد* خاک واتش مسلط بود می تونست جلو ی کشور اتش رو بگیره ولی وقتی دنیا به هش نیازداشت ناپدید شد صد سال گذشت ویک خواهر وبرادر از قبیله ی آب در ماهی گیری که رفته بودن دیدند که یک نفر درکوه یخ است اول فکر کردن مرده ولی چندمدت بعد پرسر از کوه یخ اومد بیرون راستی اسم دختر کاتارا واسم پسر ساکا خواهرو برادررو میگم کاتار خیلی خوش حال شد که اون پسراز توی کوه یخ بیرون اومد ولی ساکا اصلن خوش حلا ننشدچون فکر میکرد جاسوس کشور آتش ولی اون پسر که اسمش انگ اواتار بود اواتار ساله که صد سال12 توی کوه یخ گیر کرده بود ..........قسمت بعدی رو یک روزدیگه میگ

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ | 20:52 | نویسنده : امیر حسین |
  • علمیه
  • میله